Rulo 9

The Nurturer

Anneler yumurtalarını korur; yeni bir canı dünyaya getirmek sevginin ve büyük bir uğraşın sonucudur. Anneliğin bu özelliği, doğurganlığın ve kadınların dünyayı ilerleten güç olduğunu gösteriyor.

Tersyüz!

Ünivesite’nin ikinci yılı öğrenci yurdumda, kurutma makinesine koymak istemediğim her şeyi odamda bulabildiğim herhangi bir yere astım. Her şeyi kurutma makinesine attıklarını ve ben de atsam bir şey olmayacağını söyleyen arkadaşlarıma “Mahvolur!”…